Sa Vama

KućaDobrihLjudi je sa vama velika porodica.
Mi činimo dobra dela pomažući, u svakom pogledu, institucije, raznolike ustanove u Srbiji i regionu, kojima je pomoć neophodna.
Sa vama, dobrim ljudima koji žele da nas prate iznosimo istinu života, bez laži, sa punom slobodom govora.
Istinom i dobrim ljudima pomažemo svima koji su pod oklopom, skriveni a dobri.
Oni kojima pomažemo sigurno bi više voleli da su na mestu nas i onih koji pomažu.
Nikad ne znamo da li ćemo zameniti mesta. No, pokažimo svoju dobrotu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *