Wiener Städtische osiguranje a.d.o.

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, na srpskom tržištu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao „green field“ investicija Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG.

detel

 

 

 

 

 

 

 

Viena Insurance Group, čiji smo deo, je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dužom od 185 godina.

Misija kompanije je od početka bila stvaranje i razvijanje kulture osiguranja i pružanje usluge čiji kvalitet odgovara savremenim svetskim standardima poslovanja. Stoga konstantno razvijamo produkte koji su u skladu sa konceptom evropskog modernog osiguranja koje prilagođavamo potrebama i uslovima domaćeg tržišta.
www.zivotnoosiguranje-online.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *