O osnivaču

„KućaDobrihLjudi je možda moj san u ovom surovom svetu. Sa voljom i ljubavlju. Ako ga ne ostvarim ja, ostvariće ga neko od onih koje volim.“
Kole

Tugomir pl. Sever

potomak zadnjeg imperatora Rima Aleksandra Severa.

Plemstvo je izraženo u detaljima sa grba.

Velikodušan čovek vidi čitav svet kao svoju porodicu. Takav je Tugomir Sever Kostić.

 

 

 

 

Tugomir Sever Kostić- Kole

Tugomir Sever Kostić-Kole, idejni tvorac i osnivač Udruženja gradjana KućaDobrihLjudi.
Izuzetan slikarski talenat našeg balkanskog područja i snažna slikarska ličnost.
Njegov slikarski potpis  priznat je na svim svetskim meridijanima, na internacionalnom nivou čuvenih
galerija i muzeja. Jedini je slikar sa ovih prostora čije se slike nalaze u Beloj Kući u Vašingtonu.
Slikarstvo je izraz njegove dobre ličnosti.

Ne samo to.
Tugomir Sever Kostić je i osnivač agencije KapitalExtra iz Beograda. Agencije za zastupanje u osiguranju.
Životno osiguranje je izraz njegovog dobrog činjenja drugim ljudima.

Osećajući tanane niti lepote življenja, osećajući dubinu duše ljudske, sa
nestvarnom ljudskom energijom koju poseduje, Tugomir istu svesno i nesebično daje i usmerava u pozitivnom delanju.

Zajednički imenitelj svih njegovih do sada učinjenih životnih dela je Dobrota činjenja.
Nastavlja dobra dela sa KućomDobrihLjudi gde želi da okupi samo dobre ljude, da zajedno sa istom željom i žarom nastave činiti samo dobro.
Živi u Beogradu i Poreču.

 

Reditelj/Director: Milan Jelic
Glumci/ Actors: Tugomir Kostic, Danja Mirkovic
Godina/ Year: 1969

Ovaj kratki film pripada zanru francuskog novog pokreta.
This short movie is based on the type of short French movies filmed at the time.

Tugomir Kostic- srpski Dzems Din, izuzetno zgodan glumac koji je glumio u filmovima i pojavljivao se u reklamama.
Serbian James Dean, an exceptionally handsome actor who starred in various movies and commercials.

Registration

Forgotten Password?